Toimituksellinen käytäntö

Julkaisemaamme toimituksellista sisältöä koskeva käytäntömme

Toimituksellinen käytäntö

Julkaisemaamme toimituksellista sisältöä koskeva käytäntömme

EU Meds -ohjelman sisältö on suuren yleisön ja terveydenhuollon ammattilaisten saatavilla, ja sen tarkoituksena on valistaa, tarjota luotettavia resursseja, edistää terveellisiä elämäntapoja ja tarjota selkeää ja helposti ymmärrettävää tietoa. 

 

Toimituksellisen sisältömme tarkoituksena on kattaa tiedot useista vaivoista, infektioista, lääkkeistä ja yleisistä terveyskysymyksistä. Verkkosivustollamme olevia tietoja ei kuitenkaan ole missään nimessä tarkoitettu korvaamaan lääketieteen ammattilaisen ohjeita, ja kehotamme tavallisia kansalaisia edelleen hakemaan asianmukaista lääketieteellistä neuvontaa.

 

Lähteistä

 

EU Meds on sitoutunut tarjoamaan tarkkoja ja luotettavia tietoja, jotka on kirjoitettu helposti kulutettavalla ja suuren yleisön saatavilla olevalla tavalla. Varmistaaksemme toimittamiemme tietojen luotettavuuden hankimme ne hyvämaineisilta organisaatioilta (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, seuraavat esimerkit):

 

Lääkkeen valmistajan laatima pakkausseloste, joka on julkaistu Electronic Medicines Compendiumissa (eMC)

 

British National Formulary (BNF)

 

Kansallinen terveyden ja hoidon huippuosaamisen instituutti (NICE)

 

NHS:n verkkosivusto

 

Lähteiden mainitseminen

 

Jos lainauksia, tietoja tai kliinisiä tutkimuksia ulkoisista julkaisuista mainitaan, mainitsemme tämän lähteen, jotta on selvää, että näitä tietoja ei ole koottu itse.

 

Tämä tehdään selväksi joko ilmoittamalla verkkosivuston, henkilön tai organisaation nimi, antamalla linkki alkuperäiseen tietolähteeseen tai viittaamalla tutkimukseen/julkaisuun/tutkimukseen.

 

Oma tutkimuksemme

 

EU Meds -ohjelmassa hyvitetään usein tietolähteitä, erityisesti tutkimusten yhteydessä. Suurin osa toimituksellisesta sisällöstä on kuitenkin koottu oman tutkimuksemme perusteella. 

 

Kun olemme tutkineet luotettavia verkkosivustoja ja tietolähteitä, kokoamme sisällön tavalla, joka on helposti ymmärrettävissä ihmisille, joilla ei ole lääketieteellistä tietoa. Tämä esitetään tasapainoisella, opettavaisella ja lukijan terveellisten elämäntapojen edistämisen kannalta.

 

Terveydenhuollon maailmassa jotkut tosiasiat tunnetaan, kun taas toiset ovat yksinkertaisesti uskottuja, hypoteeseja tai tuntemattomia. Jos esitettyjä tietoja ei ole tieteellisesti todistettu, EU Meds tekee eron selväksi.

 

Sisällöntuotanto

 

Vaikka EU Meds pyrkii tarjoamaan helposti ymmärrettäviä tietoja, olemme myös erittäin sitoutuneita varmistamaan niiden paikkansapitävyyden.

 

EU Meds -verkkosivustolla olevaa sisältöä on tutkittu asianmukaisesti luotettavien lähteiden ja verkkosivustojen avulla, ennen kuin yksi kirjoittajistamme on koonnut sen. Tämän jälkeen sisältömarkkinointipäällikkömme oikolukee, muokkaa ja tarkistaa sen, ennen kuin se julkaistaan brändiohjeiden mukaisesti asianmukaisten kuvien rinnalla.

 

Kaikki kuvat on hankittu kolmannen osapuolen palveluntarjoajalta rojaltivapaita kuvia käyttäen. Kaikkia tekijänoikeuslakeja noudatetaan. 

 

Julkaisuhetkellä kaikki sisältö on tarkkaa, hyvin tutkittua ja sitä pidetään merkityksellisenä yleisöllemme. Vaikka pyrimme varmistamaan, että sisältömme on ikivihreää, tietyt ajankohtaiset tai ajankohtaiset viitteet voivat ikääntyä ajan myötä. Artikkelin tai sivun sisältämät lääketieteelliset tiedot pysyvät kuitenkin luotettavina.

 

Jos uusia lääketieteellisiä tietoja tulee esiin tai jos ohjeet tai annostusohjeet muuttuvat, voimme päivittää historiallista sisältöä varmistaaksemme sen asianmukaisuuden. EU Meds -sisältöä tarkistetaan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa.

 

Puolueettomuus

 

EU Meds tarjoaa selkeää ja tiivistä tietoa useista vaivoista ja lääkkeistä, ja listaamme usein lääkkeitä, joita tiedämme yleisesti määrätyiksi. Tiedämme myös, että kansalaisilla voi olla kysymyksiä siitä, miten yksi lääke toimii toiseen verrattuna, ja pyrimme vastaamaan näihin kysymyksiin vertaamalla tekijöitä, kuten tehokkuutta, toleranssia ja terapeuttista hyötyä.

 

Emme kuitenkaan suosittele mitään tiettyä tuotemerkkiä, tuotetta tai lääkettä toisen sijaan. Kaikki luetellut tuotemerkit on tarkoitettu koulutukseen, ja kannustamme silti lukijoita keskustelemaan minkä tahansa lääkkeen käytöstä lääketieteen ammattilaisen kanssa.

 

Palvelujen edistäminen

 

EU Meds on yksityinen reseptipalvelu, josta tavalliset kansalaiset voivat saada tietoa ja tarvittaessa pyytää niihin liittyviä lääkkeitä. 

 

Oman sisältömme kautta voimme mainostaa tarjoamaamme palvelua sekä tarjota tietoa siihen liittyvistä ulkoisista organisaatioista ja palveluista.

 

Lääketieteellinen terminologia

 

EU Meds -verkkosivuston sisällön päätavoitteena on saattaa lääketieteelliset tiedot muiden kuin lääketieteen ammattilaisten saataville. Pyrimme luomaan sisältöä, joka on helposti ymmärrettävää, opettavaista, saavutettavaa ja luotettavaa.

 

Koulutuksen vuoksi saatamme toisinaan käyttää lääketieteellistä terminologiaa tai "ammattikieltä". Emme kuitenkaan oleta lukijoiltamme perustietoa, ja tämän vuoksi kaikki lääketieteelliset termit selitetään selkeällä englannilla sen käytön jälkeen.

 

Yksityisyys

 

EU Meds -verkkosivuston sisällön tarkoituksena on antaa yleiskuva sairauksista, lääkkeistä ja muista niihin liittyvistä terveysaiheista. Sitä ei ole suunniteltu toimimaan anekdoottisena tai henkilökohtaisena tilialustana, joten emme sisällytä henkilökohtaisia tietoja sisältöömme.

 

EU Meds ei koskaan paljasta tietoja mistään yksityisestä kirjeenvaihdosta meidän ja henkilön tai organisaation välillä. Lisätietoja täydellisestä tietosuojakäytännöstämme saat napsauttamalla tätä.

 

Arkaluonteiset kysymykset

 

Olemme tietoisia siitä, että monet lukijat tutkivat arkaluonteisia aiheita verkossa alustan nimettömän luonteen vuoksi. Siksi kiinnitämme erityistä huomiota kaikkeen sisältöön, jonka katsotaan olevan arkaluontoista tai seksuaalista.

 

Olemme sitoutuneet lähestymään tällaisia kysymyksiä tahdikkaasti ja huolellisesti, mutta rohkaisemme silti lukijoita käymään tarvittaessa avoimia ja rehellisiä keskusteluja lääkärinsä kanssa.

 

Loukkaava sisältö

 

EU Meds -verkkosivuston sisältö kattaa monenlaisia aiheita, myös arkaluonteisia tai intiimejä aiheita. Vaikka voimme keskustella tällaisista aiheista pitkään (ja tarjota tietoja ja neuvoja mahdollisuuksien mukaan), emme koskaan tee sitä tavalla, joka voisi loukata.

 

Kuvamme valitaan myös huolellisesti tuotetun sisällön mukana. Joskus nämä kuvat voivat sisältää opetuskaavioita, mutta emme koskaan käytä graafisia kuvia tai kuvia, jotka voivat aiheuttaa loukkausta. 

 

Palaute ja valitukset

 

Toivomme, että sisältömme kouluttaa, informoi ja viihdyttää, ja palaute tästä on tervetullutta. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, uskot tietojemme olevan virheellisiä tai sinulla on muita kommentteja, joista haluat keskustella, ota meihin yhteyttä [email protected] kautta, jossa tarkistamme palautteesi.